B. LICHT ondersteunt maatschappelijke entrepreneurs en organisaties bij het realiseren van hun missie en idealen. Bij start, groei en verandering help ik om de positionering aan te scherpen en adviseer ik directie en initiatiefnemers bij organisatievraagstukken.

Mijn ervaring met strategie, management en communicatie in non-profit zet ik graag in voor jouw organisatie!

Logisch. Is wat je doet of wat je organisatie doet nog logisch? Zijn er dingen die ooit een oplossing waren voor iets dat zich al lang niet meer voordoet? Kan het geschrapt, zodat het lichter wordt? Is het totaal aan activiteiten en diensten en is je organisatiestructuur nog samenhangend?

Inclusief. Hoe je communicatie en hoe je je diensten organiseert, heeft invloed op wie je bereikt. Vaak zijn er onbewuste witte vlekken, zowel bij je klanten of leden of onder je personeels- en vrijwilligersbestand. B.Licht kan een analyse maken en adviseren tot meer inclusiviteit.

Cactus en Cadeau. Alles heeft een keerzijde. B.Licht kan een analyse maken waar de cadeaus en cactussen zijn. Zo kun je op tijd handelen!

Helder. Glasheldere, effectieve communicatie begint met een heldere visie en missie. Vaak zijn het nietszeggende formuleringen maar dat kán ook anders. B.Licht kan je organisatie helpen de WHY scherp te krijgen, er de juiste woorden en beelden bij vinden en precies díé mensen aan te spreken die je wilt bereiken.

Toekomstgericht. Natuurlijk heb je met je organisatie of bedrijf de blik vooruit. Maar: wat wil je met je organisatie bereiken? Waar wil je impact maken? B.Licht kan een Theory of Change traject van A tot Z begeleiden.