Bureau LICHT werpt nieuw licht op organisaties en onderwerpen in ontwikkeling.

Ik lever triple A dienstverlening: Advies, Aanpakken en Ad Interimmanagement.

Mijn ervaring met strategie, management en communicatie in non-profit zet ik graag in voor jouw organisatie. Wat kan ik voor je betekenen?

Logisch. Zó belangrijk! Is wat je doet of wat je organisatie doet, nog logisch? Zijn er dingen die ooit een oplossing waren voor iets dat zich al lang niet meer voordoet? Kan het geschrapt, zodat het lichter wordt? Is het totaal aan activiteiten en diensten en is je organisatiestructuur nog samenhangend?

Inclusief. Hoe je communicatie en hoe je je diensten organiseert, heeft invloed op wie je bereikt. Vaak is het leden- of deelnemersbestand echter geen afspiegeling van je stad of je dorp en vraag je je af: waarom komen ze niet? Ik kan een analyse maken wie je nu wel en niet bereikt. En advies geven wat je kunt doen om je gewenste verandering te bereiken.

Cactus en Cadeau. Alles heeft een keerzijde. Hoe goed je organisatie ook is, we staan er vaak weinig bij stil voor wie je activiteiten en diensten een nadeel zijn. Waar de weerstand is. Toch is het belangrijk. Te lang negeren, zorgt vroeg of laat voor opstand, klachten en bezwaren. Ik kan een analyse maken voor wie je organisatie of bedrijf een cadeau is en voor wie een cactus. Zo kun je op tijd handelen!

Helder. Glashelder communiceren is lastig. Maar wat een feest als het lukt om de juiste woorden en beelden te vinden en precies díé mensen aan te spreken die je wilt bereiken. Het kan. Door veel te weten over wíé je wilt bereiken en vooral: waarom?

Toekomstgericht. Natuurlijk heb je met je organisatie of bedrijf de blik vooruit. In de dagelijkse hectiek is het echter goed om ook stil te staan bij wereldwijde, landelijke en plaatselijke ontwikkelingen. Wat betekenen die voor je organisatie? Wat kunnen jullie nu al in gang zetten, om in de nabije toekomst toegerust te zijn? In de Toekomst-training en in de Lichtscan doen we precies dit. Zonder glazen bol maar met veel kennis van zaken!