Met Bureau LICHT ondersteun ik maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun idealen. Bij groei en transformatie adviseer ik over missie, visie, positionering, organisatiestructuur en -cultuur.

Tevens coach ik ondernemende personen die voorbij hun vaste patronen willen komen.

Logisch. Is wat je doet nog logisch? Zijn er patronen en gewoontes die wringen? Kan het geschrapt, zodat het lichter wordt? Is het totaal aan activiteiten en diensten en is de organisatiestructuur nog samenhangend?

Inclusief. Hoe je communicatie en diensten organiseert, heeft invloed op wie je bereikt. Vaak zijn er onbewuste witte vlekken, zowel bij je klanten of leden of onder je personeels- en vrijwilligersbestand. Bureau LICHT kan een analyse maken en praktische adviezen geven.

Cactus en Cadeau. Alles heeft een keerzijde. Altijd. Bureau LICHT kan met je meekijken voor wie iets een cadeau of een cactussen is. Dit geeft inzicht in patronen en knelpunten.

Helder. Effectieve communicatie begint met een heldere visie en missie. En met een aansprekende formulering daarvan zodat het richting en inspiratie geeft. Met Bureau LICHT help ik om de WHY (weer) scherp te krijgen, er de juiste woorden en beelden bij vinden en precies díé mensen aan te spreken die je wilt bereiken.

Toekomstgericht. Natuurlijk heb je de blik vooruit. Maar: wat wil je met je organisatie bereiken? En wat is je eigen purpose? Waar wil je impact maken? Met Bureau LICHT begeleid ik strategische trajecten, bijvoorbeeld als voorbereiding op meerjarenbeleidsvisies en transformatieprocessen.